Jeg klarer ikke å venne meg til mine nye varifokale, multifokale eller progressive glass, hjelp!

Når øynene blir utsatt for glass med flere resepter, slik som varifokale, multifokale eller progressive for første gang, kan det ta en stund før hjernens synssenter justerer seg.

Hvis noen av disse glasstypene er nye for deg, kan det ta opptil tre uker før øynene dine fullstendig tilpasser seg sine nye briller. Den beste og raskeste måten for at øynene dine skal kunne tilpasse seg din forbedrede sikt, er å bruke brillene konsekvent. Hvis du opplever alvorlige problemer, bør du begynne med å kun ta på deg progressive glass mens du sitter. Med tiden til hjelp kan du begynne med å integrere dem i hverdagslige aktiviteter, for eksempel å gå i trapper, ulike sportsaktiviteter og til slutt bilkjøring.

Et par andre teknikker du kan bruke for å tilpasse øynene dine er:

1. Bevege hodet opp og ned for å se gjennom forskjellige områder av glasset, for å fokusere på objekter som er på ulike avstander. Dette vil hjelpe hjernen din til å bedre forstå glassenes funksjon.

2. Se rett fram for å fokusere blikket på objekter som er langt borte.

3. Se ned mot bunnen av glasset for å fokusere blikket på objekter som er nær deg.

4. Snu hodet og pek nesen dit du ønsker å fokusere. Optikken i bifokale glass er vertikalt justert, så det å snu på hodet for å fokusere på objekter vil forbedre ditt syn.

5. Vær tålmodig – fordi tilpasningsperioden er forskjellig for alle.

Jeg klarer ikke å venne meg til mine nye varifokale, multifokale eller progressive glass, hjelp!

Når øynene blir utsatt for glass med flere resepter, slik som varifokale, multifokale eller progressive for første gang, kan det ta en stund før hjernens synssenter justerer seg.

Hvis noen av disse glasstypene er nye for deg, kan det ta opptil tre uker før øynene dine fullstendig tilpasser seg sine nye briller. Den beste og raskeste måten for at øynene dine skal kunne tilpasse seg din forbedrede sikt, er å bruke brillene konsekvent. Hvis du opplever alvorlige problemer, bør du begynne med å kun ta på deg progressive glass mens du sitter. Med tiden til hjelp kan du begynne med å integrere dem i hverdagslige aktiviteter, for eksempel å gå i trapper, ulike sportsaktiviteter og til slutt bilkjøring.

Et par andre teknikker du kan bruke for å tilpasse øynene dine er:

1. Bevege hodet opp og ned for å se gjennom forskjellige områder av glasset, for å fokusere på objekter som er på ulike avstander. Dette vil hjelpe hjernen din til å bedre forstå glassenes funksjon.

2. Se rett fram for å fokusere blikket på objekter som er langt borte.

3. Se ned mot bunnen av glasset for å fokusere blikket på objekter som er nær deg.

4. Snu hodet og pek nesen dit du ønsker å fokusere. Optikken i bifokale glass er vertikalt justert, så det å snu på hodet for å fokusere på objekter vil forbedre ditt syn.

5. Vær tålmodig – fordi tilpasningsperioden er forskjellig for alle.

Ask the Optician

ASK NOW

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *