øyehelse | SmartBuyGlasses Norge

Hvordan Fungerer Øyet?

Etter hjernen, er øyet kanskje det mest komplekse organet i hele menneskekroppen. Med over hundre millioner fotoreseptorceller presset inn i en sfærisk ball med en tomme i diameter, prosesserer dette organet lys. På denne måten hjernen vår visualiserer den lyse og fargerike verdenen rundt oss. Men hvordan mottar hjernen vår disse bildene? Hvordan fungerer egentlig øyet?

Fra hornhinnen til netthinnen

Lys som reflekteres av gjenstander rundt oss, kommer inn i øyet gjennom hornhinnen. Her sendes lyset, som kommer fra alle retninger, gjennom til pupillen. Pupillen vil bli mindre eller utvides i henhold til mengde lys som eksponeres, slik at akkurat den rette mengden av lys kommer inn.

Deretter går lyset fra pupillen gjennom linsen. Den har en konveks form som fokuserer lyset helt frem til netthinnen, som ligger på baksiden av øyet. Jo mer nøyaktig objektivet fokuserer lyset på netthinnen, jo klarere vil synet ditt bli.

Myopi

Ved tilfeller av myopi (nærsynthet), fokuserer linsen lyset på et punkt før netthinnen, noe som gjør det vanskeligere å se fjerne objekter på en klar måte. I forhold til hypermetropia (langsynthet), blir lyset fokusert på et punkt bak netthinnen, noe som gir motsatt effekt. En vanlig årsak til at folk blir nærsynte i løpet av barndommen, er at øynene vokser uten at avstanden mellom netthinnen og linsen økes. Samtidig vil ikke linsens fokuspunkt endre seg.

Staver og tapper

Selve netthinnen består av millioner av lysfølsomme staver og tapper. Stavene er mer følsomme, noe som betyr at de kan behandle mye lavere lysnivåer. Faktisk kommer vårt nattsyn nesten utelukkende fra stav-cellene. Siden stavene bare absorberer et pigment av lys, fører dette til at de ikke kan skille farger godt. Det er derfor vi ikke kan se så farger så klart om natten.

Tapper-cellene på den annen side, er bedre tilpasset lysere lysforhold. De inneholder tre forskjellige typer mottagelige proteiner (kort, middels og lang), som er utformet til å absorbere rødt, grønt og blått lys. Dersom man har et ubalansert antall av disse tre typene celler i netthinnen, oppstår fargeblindhet. Har du altså flere korte tapper enn middels og lange, vil du ikke være i stand til å skille rødt, grønt og blått lys.

lys behandlet som kjemiske signaler i hjernen vår​

Når lyset treffer netthinnens fotoreseptorer, blir det omdannet til elektro-kjemiske signaler. Disse beveger seg ut fra den bakre delen av øyet og inn til hjernen via en fibertråd som kalles synsnerven. Disse signalene når frem til et sentral prosesseringssenter i midthjernen som kalles thalamus. Dette er ansvarlig for å behandle alle våre sanser, og deretter sendes signalene helt til bakhjernen, hvor våre visuelle cortex (hjernebark) er plassert. Når våre øyne observerer bølgelengder av lys, bruker den visuelle cortex disse for å produsere de bildene som vi ser hver eneste dag.

Besøk SmartBuyGlasses for å finne briller som kan løse dine eventuelle synsproblemer.