Ask the Optician

ASK NOW

Å Velge de Riktige Kontaktlinsene

Ulike typer kontaktlinser

En kunde som ønsker å prøve ut kontaktlinser, blir i dag møtt med et nesten ubegrenset utvalg av varianter å velge mellom. Det finnes ikke noe sikkert svar på hvilken type som er best, siden dette kommer helt an på brukerens livsstil og personlige behov. Men det er noen trender du bør vurdere å følge når du tar et valg.

Først er det viktig å vite at alle kontaktlinser kan bare brukes over en begrenset tidsperiode. Enten det er en for en dag, som alle endagslinser, eller over et år, som med noen RGP (fra engelsk «rigid gas permeable») kontaktlinser, må alle produkter som er på markedet erstattes innen en viss tidsramme. Med unntak av endagslinser, vil alle ha behov for ulik grad av vedlikehold og pleie. En følgeregel; jo lengre varighet produktet har, dess mer vedlikehold kreves det.

For det andre; materialet i kontaktlinser blir vanligvis kategorisert etter myke og harde (det finnes også hybridversjoner som inkluderer begge kvalitetene). Myke kontaktlinser er den klart mest brukte versjonen. De er bøyelige, og trenger å være konstant hydrerte. De er lette å sette inn og fjerne, og er generelt ansett for å være mer komfortable enn linser i harde materialer. Siden de ikke brukes over en lengre periode, er det dessuten mindre risiko for infeksjon. Kontaktlinser med silikon-hydrogel er en del av denne kategorien.

Endagslinser

Som navnet antyder, kan endagslinser bare brukes én gang. På denne måten slipper du stresset med å måtte rengjøre og desinfisere linsene, du trenger bare å starte hver nye dag med et nytt par. Endagslinser er også et flott alternativ hvis du bruker kontaktlinser kun for enkelte aktiviteter, for eksempel sport eller utekvelder. Siden de kun brukes én gang, blir endagslinser ansett for å være den sikreste type kontaktlinser. Det er fordi man unngår risikoen for bakteriell oppbygging på overflaten av linsen, noe som kan føre til infeksjoner. Dette kan oppstå når man benytter kontaktlinsetyper for langtidsbruk. Imidlertid må du passe på å erstatte dem hver dag.

Månedslinser

Ukeslinser, bi-ukentlige og månedslinser kan også bestå av mykt linsemateriale. De er designet for å brukes hele dagen, og deretter taes ut om kvelden. De må oppbevares i linsevæske for å opprettholde fuktigheten og redusere risikoen for infeksjon. Døgnlinser er en relativt ny oppfinnelse. Som navnet antyder, kan de brukes i en lengre periode, selv om natten. Denne innovasjonen har blitt gjort mulig av silikon-hydrogel teknologi, noe som gir økt gjennomtrengelighet til hornhinnen. Dermed reduseres den helserisikoen som vanligvis oppstår som følge av å bruke kontaktlinser lenger enn til normert tid.

Harde kontaktlinser

Harde kontaktlinser er mer en spesiallinse, som brukes av personer med mer komplekse synsproblemer; astigmatisme, uregelmessige hornhinner og så videre. De er vanskeligere å ta på, og kan potensielt sett forårsake ubehag. Harde linser er uansett mye mer holdbare: De kan vare i mange år hvis de vedlikeholdes på riktig måte. Du må altså ta et valg mellom den komfort og bekvemmelighet som tilbys av myke linser, eller holdbarhet og lang levetid som tilbys av harde kontaktlinser.

Sjekk ut hele spekteret av kontaktlinser på vårt nettsted, og finn de som passer for deg!

Ask the Optician

ASK NOW

Å Velge de Riktige Kontaktlinsene

Ulike typer kontaktlinser

En kunde som ønsker å prøve ut kontaktlinser, blir i dag møtt med et nesten ubegrenset utvalg av varianter å velge mellom. Det finnes ikke noe sikkert svar på hvilken type som er best, siden dette kommer helt an på brukerens livsstil og personlige behov. Men det er noen trender du bør vurdere å følge når du tar et valg.

Først er det viktig å vite at alle kontaktlinser kan bare brukes over en begrenset tidsperiode. Enten det er en for en dag, som alle endagslinser, eller over et år, som med noen RGP (fra engelsk «rigid gas permeable») kontaktlinser, må alle produkter som er på markedet erstattes innen en viss tidsramme. Med unntak av endagslinser, vil alle ha behov for ulik grad av vedlikehold og pleie. En følgeregel; jo lengre varighet produktet har, dess mer vedlikehold kreves det.

For det andre; materialet i kontaktlinser blir vanligvis kategorisert etter myke og harde (det finnes også hybridversjoner som inkluderer begge kvalitetene). Myke kontaktlinser er den klart mest brukte versjonen. De er bøyelige, og trenger å være konstant hydrerte. De er lette å sette inn og fjerne, og er generelt ansett for å være mer komfortable enn linser i harde materialer. Siden de ikke brukes over en lengre periode, er det dessuten mindre risiko for infeksjon. Kontaktlinser med silikon-hydrogel er en del av denne kategorien.

Endagslinser

Som navnet antyder, kan endagslinser bare brukes én gang. På denne måten slipper du stresset med å måtte rengjøre og desinfisere linsene, du trenger bare å starte hver nye dag med et nytt par. Endagslinser er også et flott alternativ hvis du bruker kontaktlinser kun for enkelte aktiviteter, for eksempel sport eller utekvelder. Siden de kun brukes én gang, blir endagslinser ansett for å være den sikreste type kontaktlinser. Det er fordi man unngår risikoen for bakteriell oppbygging på overflaten av linsen, noe som kan føre til infeksjoner. Dette kan oppstå når man benytter kontaktlinsetyper for langtidsbruk. Imidlertid må du passe på å erstatte dem hver dag.

Månedslinser

Ukeslinser, bi-ukentlige og månedslinser kan også bestå av mykt linsemateriale. De er designet for å brukes hele dagen, og deretter taes ut om kvelden. De må oppbevares i linsevæske for å opprettholde fuktigheten og redusere risikoen for infeksjon. Døgnlinser er en relativt ny oppfinnelse. Som navnet antyder, kan de brukes i en lengre periode, selv om natten. Denne innovasjonen har blitt gjort mulig av silikon-hydrogel teknologi, noe som gir økt gjennomtrengelighet til hornhinnen. Dermed reduseres den helserisikoen som vanligvis oppstår som følge av å bruke kontaktlinser lenger enn til normert tid.

Harde kontaktlinser

Harde kontaktlinser er mer en spesiallinse, som brukes av personer med mer komplekse synsproblemer; astigmatisme, uregelmessige hornhinner og så videre. De er vanskeligere å ta på, og kan potensielt sett forårsake ubehag. Harde linser er uansett mye mer holdbare: De kan vare i mange år hvis de vedlikeholdes på riktig måte. Du må altså ta et valg mellom den komfort og bekvemmelighet som tilbys av myke linser, eller holdbarhet og lang levetid som tilbys av harde kontaktlinser.

Sjekk ut hele spekteret av kontaktlinser på vårt nettsted, og finn de som passer for deg!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *